Deiseb a gaewyd Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

Roedd yn rhaid i fy nhad aros 13 awr ar ôl cael strôc ddifrifol. Rhan o’r broblem oedd bod ambiwlansys yn cael eu dal yn ôl yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys am oriau lawer yn aros i drosglwyddo cleifion. Mae’r broblem wedi’i briodoli i brinder gwelyau a staff. Oherwydd bod fy nhad wedi gorfod aros cyhyd, mae’r siawns y bydd yn gwella yn llai.

Rhagor o fanylion

Roedd hon yn eitem newyddion ar BBC Wales Today, BBC radio Wales a gwefan BBC Wales. Cafodd adran newyddion y BBC gadarnhad gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru fod yr amseroedd yn gywir, ac maent wedi ymddiheuro. Rwy’n aros i’w gwasanaeth ambiwlans a’r gwasanaeth logio galwadau ymateb.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

262 llofnod

Dangos ar fap

10,000