Deiseb a wrthodwyd Cyflwynwch derfyn cyflymder 50mya ar hyd Ffordd yr A4042, Ffordd Dyrpeg a Ffordd Osgoi Croesyceiliog.

Mae gostwng cyflymderau yn lleihau allyriadau. Mae hyn yn gwella ansawdd aer a llygredd sŵn i breswylwyr sy'n byw yn agos at y ffordd.
Mae hyn wedi’i wneud mewn mannau eraill ledled Casnewydd a Phont-y-pŵl.
Bydd hefyd yn helpu gyda’r nifer sylweddol o ddamweiniau sydd wedi digwydd yno.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi