Deiseb Cyflwynwch derfyn cyflymder 50mya ar hyd Ffordd yr A4042, Ffordd Dyrpeg a Ffordd Osgoi Croesyceiliog.

Mae gostwng cyflymderau yn lleihau allyriadau. Mae hyn yn gwella ansawdd aer a llygredd sŵn i breswylwyr sy'n byw yn agos at y ffordd.
Mae hyn wedi’i wneud mewn mannau eraill ledled Casnewydd a Phont-y-pŵl.
Bydd hefyd yn helpu gyda’r nifer sylweddol o ddamweiniau sydd wedi digwydd yno.

Llofnodi’r ddeiseb hon

23 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon