Deiseb a wrthodwyd Allow parents to watch their child's class based Christmas performance in person.

This year, it appears that once again parents will not be allowed to watch their child's Christmas concert in person. Head teachers have been left with little support from Local Authorities to make the decision. With football matches and music concerts allowed, why have our children got to pay the price and miss out on their loved ones coming to see a short, class only, Christmas performance once again? We've already missed one Christmas concert and we will never have that time back...

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol ac ysgolion gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru'n nodi fod raid i awdurdodau lleol, cyflogwyr ac ysgolion amddiffyn pobl rhag niwed. Mae hyn yn cynnwys cymryd camau rhesymol i amddiffyn staff, dysgwyr ac eraill rhag COVID-19 yn y lleoliad. Nodir y dylid asesu’r risg ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau.
https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu Llywodraethwyr yr ysgol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi