Deiseb a wrthodwyd Free school meals to all children in Wales

I believe the first petition wasn’t marketed correctly and I can raise up to 10,000 plus signatures so that this can be properly assessed so that no child goes hungry in wales

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn:
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244449

Caiff ei drafod eto gan y Pwyllgor ar 15 Tachwedd 2021:
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=744&MID=12489

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=37705&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi