Deiseb a wrthodwyd Pay teachers to mark exam papers ( GCSE & A level ) for the summer 2022 exam series

Payment for teachers marking exams

Rhagor o fanylion

If CDGs or the like are deemed necessary for the 2022 exam series teachers should be paid as examiners would normally be paid to mark exams. In 2021 this was an unprecedented time , 2022 needs to learn from past experiences and instead and adding to teachers workload with no time or monetary considerations - we were just expected to adapt. This academic year has to change , where teachers are paid , as examiners would be paid , to mark the exams.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi