Deiseb a wrthodwyd Get rid of Welsh baccalaureate as a compulsory subject.

the welsh bacc is pointless subject which is forced on all students in wales, it has personally reulted in me droping grades in all other subjects since im forced to concentrate on finishing the vast amount of work and pressure put on to me and others in the Bacc lessons. The welsh bacc should be optional since its useful for some but not others, since alot of universities dont even count it as a real qualification outside of wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn y flwyddyn ddiwethaf: P-05-1091 Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r Brifysgol

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=35082&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi