Deiseb a gwblhawyd Canslo Arholiadau TGAU yng Nghymru

Mae ansicrwydd ynghylch a fydd arholiadau’n cael eu canslo. Mae hyn yn ychwanegu straen pellach ar ddysgwyr nad ydynt wedi cael blwyddyn lawn o addysg ers 2019! Drwy gael graddau wedi’u hasesu gan y ganolfan, bydd y disgyblion yn teimlo mwy o sicrwydd. Iechyd meddwl a lles disgyblion ddylai fod yn brif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Llofnodwch y ddeiseb hon nawr i helpu disgyblion blwyddyn 10 ac 11 i wireddu eu potensial yn llawn a chael y graddau y maent yn eu haeddu.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

396 llofnod

Dangos ar fap

10,000