Deiseb a wrthodwyd Free electricity to all residents within a 2 mile radius (as the crow flies) of Wind Turbines

We are seeing increasing deployment of large scale wind turbines owned by private and institutional investors with no local benefit for residents to achieve free electricity or at a minimum, lower electricity bills

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi