Deiseb Treialu cyrsiau dysgu cydweithredol mewn ysgolion cyfun Cymraeg

Yn ôl tystiolaeth, o waith David W. Johnson a Roger T. Johnson (2009), dangoswyd bod dysgu cydweithredol yn datblygu agweddau mwy cadarnhaol tuag at yr ysgol a gweithio tuag at gwblhau tasgau, ac hefyd mae’n hyrwyddo cadw rhagor o wybodaeth yn yr hirdymor a meddwl mwy creadigol, o gymharu ag astudio’n unigol.

Rhagor o fanylion

Mae rhagor o waith ymchwil gan Johnson a Johnson (1998) yn dangos bod dysgu cydweithredol yn hyrwyddo cyd-ddibyniaeth myfyrwyr, rhagor o ryngweithio â chyd-ddisgyblion ac agwedd well o ran terfynau amser ac iechyd meddwl gwell.
O gofio'r holl wybodaeth uchod, rwy'n galw ar y llywodraeth i dreialu cyrsiau dysgu cydweithredol yn ysgolion cyfun Cymru, i hyrwyddo cydweithredu, cyd-ddibyniaeth, rhagor o fwynhad o addysg a rhagor o wobrau o ganlyniad i ddysgu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

7 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon