Deiseb Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

Rwy’n teimlo y dylai arholiadau yng Nghymru gael eu canslo ar gyfer haf 2022 oherwydd mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar amser addysgu disgyblion i wahanol raddau ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn ysgol. Rwy’n teimlo hefyd pe bai arholiadau yn mynd yn eu blaen y byddai’n cael effaith ddramatig ar iechyd meddwl a gorbryder disgyblion ar adeg lle mae cyfraddau hunanladdiad ymhlith pobl yn eu harddegau ar eu huchaf. Fy marn i a channoedd o ddisgyblion eraill yw y dylid canslo arholiadau disgyblion ar gyfer haf 2022.

Llofnodi’r ddeiseb hon

129 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon