Deiseb a wrthodwyd Cefnogwch Glwb Rygbi Caerdydd i gael staff a chwaraewyr adref i Gymru o Dde Affrica cyn gynted â phosibl

Dylai Llywodraeth Cymru wneud pob ymdrech i gynorthwyo i gael chwaraewyr rygbi sy’n methu gadael De Affrica adref i Gymru, a gweithio i sicrhau eu bod yn cael eu rhoi o dan gwarantin mewn gwesty gyda chyfleusterau chwaraeon priodol, yng Nghymru os yn bosibl.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Cafodd y ddeiseb hon ei thynnu yn ôl gan y deisebydd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi