Deiseb Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd, mae 2 yn Lloegr ac 1 yn yr Alban, ond dim un yng Nghymru – “gwlad beirdd a chantorion”. Mae diffyg Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru yn fwlch yn ein bywyd diwylliannol, cenedlaethol. Er bod y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn sefydliad rhagorol, nid yw eto’n lle sy’n helpu barddoniaeth i flodeuo. Dim ond Llyfrgell Farddoniaeth bwrpasol all fod yr archif ar gyfer rhywfaint o’n barddoniaeth hynaf, bod yn lle pererindod a thwf i’n beirdd a bod yn sefydliad sy’n pontio ein traddodiadau barddonol dwyieithog.

Llofnodi’r ddeiseb hon

346 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon