Deiseb a gaewyd Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

Er mwyn sicrhau bod pawb sy’n cael trafferth gyda chanser yn cael triniaeth amserol ac yn cael cyfle cyfartal i frwydro canser lle bynnag maent yn byw yng Nghymru. Mae hefyd yn hanfodol i gefnogi teuluoedd sydd ag aelodau o’r teulu â chanser.

Rhagor o fanylion

Rydym am i’r ddeiseb hon fynd ymhell a chyrraedd teuluoedd sy’n cael trafferth ac er mwyn darparu adnoddau a chyfleusterau i bobl.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

50 llofnod

Dangos ar fap

10,000