Deiseb Sicrhau bod triniaeth a sgrinio ar gyfer canser yn parhau yn ystod COVID19

Er mwyn sicrhau bod pawb sy’n cael trafferth gyda chanser yn cael triniaeth amserol ac yn cael cyfle cyfartal i frwydro canser lle bynnag maent yn byw yng Nghymru. Mae hefyd yn hanfodol i gefnogi teuluoedd sydd ag aelodau o’r teulu â chanser.

Rhagor o fanylion

Rydym am i’r ddeiseb hon fynd ymhell a chyrraedd teuluoedd sy’n cael trafferth ac er mwyn darparu adnoddau a chyfleusterau i bobl.

Llofnodi’r ddeiseb hon

31 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon