Deiseb a wrthodwyd compulsory wearing of high visibility clothing by all cyclist on all roads in Wales.

Deaths of Cyclists on our roads have doubled in the last 12 months, because they are not seen by vehicle in the appropriate time to allow them to avoid a collision. The sooner a vehicle driver identifies a cyclist, especially when visibility is poor, would mean a quicker, appropriate reaction can be carried out by the said driver(s). I believe a law for compulsory wearing of 'High vis' vests/shirts/upper torso, would greatly reduce the amount of serious injury and deaths on our Welsh roads.

Rhagor o fanylion

As a cyclist myself, I am aware of the fact that the sooner a vehicle driver identifies a cyclist, especially when visibility is poor.
Ironically there has been a trend over these last few years, by a great number of cyclists, most in fact, to wear very dark/black cycling wear, increasing the difficulty a vehicle driver has in seeing a cyclist in time. Such a law would be simple for cyclists to adhere to, and I believe could save lives.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Er mwyn ei wneud yn ofyniad cyfreithiol i feicwyr wisgo gwisg gwelededd uchel, byddai’n rhaid creu trosedd traffig ffyrdd am fethu â gwneud hynny. Cyfrifoldeb Senedd y DU yw troseddau traffig ffyrdd ac nid Senedd na Llywodraeth Cymru.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi