Deiseb Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

Mae plant wedi dioddef digon yn ystod y pandemig ac mae wir angen i'w bywyd ysgol barhau i fod mor normal â phosibl. Mae’n iawn gwneud addasiadau rhesymol ond mae cau ysgolion i lawr wedi cael cymaint o effeithiau niweidiol sydd wedi'u cofnodi'n glir. Yn sicr, oherwydd hyn, ni ellir ei gyfiawnhau ymhellach.

Llofnodi’r ddeiseb hon

903 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon