Deiseb a gwblhawyd Cadwch ysgolion ar agor yn nhymor y Gwanwyn 2022. Digon yw digon.

Mae plant wedi dioddef digon yn ystod y pandemig ac mae wir angen i'w bywyd ysgol barhau i fod mor normal â phosibl. Mae’n iawn gwneud addasiadau rhesymol ond mae cau ysgolion i lawr wedi cael cymaint o effeithiau niweidiol sydd wedi'u cofnodi'n glir. Yn sicr, oherwydd hyn, ni ellir ei gyfiawnhau ymhellach.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

909 llofnod

Dangos ar fap

10,000