Deiseb Dewch â’r cynllun ‘hawl i brynu’ yn ôl fel y gall pobl sy’n rhentu gan awdurdodau lleol brynu eu cartrefi.

Cafodd y cynllun hawl i brynu ei ddiddymu yng Nghymru yn 2019. Fodd bynnag, rwy’n creu y dylai ddod nôl. Mae llawer o bobl fel fi sy’n rhentu eu cartref gan eu cyngor lleol wedi gwario miloedd o bunnoedd yn gweddnewid eu heiddo. Pan symudon ni i’n heiddo roedd mewn cyflwr gwael iawn ac erbyn hyn mae’n gartref teuluol hyfryd lle rydym am fagu ein plant. Rydym yn awyddus iawn i fod yn berchen ar dŷ yn y dyfodol ond ddim am orfod gadael y tŷ rydym wedi’i wneud yn gartref er mwyn cyflawni hynny.

Llofnodi’r ddeiseb hon

15 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon