Deiseb Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

Ar 21 Rhagfyr 2021, fe wnaeth Llywodraeth Cymru benderfyniad unwaith eto i wahardd pobl rhag mynd i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored. Nid yn unig y bydd hyn yn cael effaith negyddol ar lesiant meddyliol miloedd o bobl, bydd hefyd yn dinistrio clybiau chwaraeon ym mhob rhan o’r wlad sydd â rôl mor hanfodol yn eu cymunedau. Defnyddiwch eich llais democrataidd a dangoswch i’r rhai sydd mewn grym eich bod yn gwrthwynebu’r cyfyngiadau hyn, a fydd yn gwneud mwy o niwed nag o les.

Llofnodi’r ddeiseb hon

5,140 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon