Deiseb a gaewyd Codi’r cyfyngiadau ar ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored ar unwaith

Ar 21 Rhagfyr 2021, fe wnaeth Llywodraeth Cymru benderfyniad unwaith eto i wahardd pobl rhag mynd i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored. Nid yn unig y bydd hyn yn cael effaith negyddol ar lesiant meddyliol miloedd o bobl, bydd hefyd yn dinistrio clybiau chwaraeon ym mhob rhan o’r wlad sydd â rôl mor hanfodol yn eu cymunedau. Defnyddiwch eich llais democrataidd a dangoswch i’r rhai sydd mewn grym eich bod yn gwrthwynebu’r cyfyngiadau hyn, a fydd yn gwneud mwy o niwed nag o les.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

5,143 llofnod

Dangos ar fap

10,000