Deiseb Cadw clybiau nos ar agor – mae mwyafrif achosion COVID ymhlith rhai iau na 18 oed

Mae mwyafrif achosion COVID-19 ymhlith y genhedlaeth iau o dan 18 oed. Ond, unwaith eto, y diwydiant lletygarwch a chlybiau nos sy’n gweld yr effaith fwyaf.

Llofnodi’r ddeiseb hon

19 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon