Deiseb a wrthodwyd Cadw clybiau nos ar agor – mae mwyafrif achosion COVID ymhlith rhai iau na 18 oed

Mae mwyafrif achosion COVID-19 ymhlith y genhedlaeth iau o dan 18 oed. Ond, unwaith eto, y diwydiant lletygarwch a chlybiau nos sy’n gweld yr effaith fwyaf.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi