Deiseb a wrthodwyd To Regulate all animal rescue centres in wales

Given how many animals are being rescued we feel that there is a need to bring strict regulations around animal rescue centres
They should be licensed and checked on a regular basis and follow strict rules and regulations for the safety of all animals

Rhagor o fanylion

Rescue centres are becoming more and more prominent today than ever.
We feel that most rescue centres do amazing work, but some have set up and the animals in their care haven’t had the care and attention they need

We feel regulation and checks are long overdue in this sector

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi eu bwriad i gyflwyno gofyniad trwyddedu mewn perthynas ag arddangosion anifeiliaid a sefydliadau anifeiliaid (gan gynnwys gwarchodfeydd a chanolfannau achub / ailgartrefu) yn eu Cynllun Lles Anifeiliaid Cymru a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2020.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi