Deiseb Dylid gwneud y rhestr o domenni glo “risg uwch” yn hysbys

Mae 327 o domenni glo wedi cael eu categoreiddio gan Lywodraeth Cymru fel bod yn rhai â “risg uwch” o lithro, a allai beryglu bywyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod dro ar ôl tro i wneud y rhestr o’r tomenni glo “risg uwch” hyn yn hysbys, felly nid yw pobl Cymru yn gwybod a ydyn nhw’n wynebu risg o gael eu heffeithio gan drychineb.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

4 llofnod

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon