Deiseb Sicrhau bod gan seddi pob troli siopa strapiau glin sy’n gweithio er mwyn cadw babanod yn ddiogel

Nid yw seddi trolïau i fabanod yn ddiogel heb ddefnyddio strapiau. Heb gael eu hatal yn y seddi, gall babanod droi, disgyn a dringo allan ohonynt yn hawdd, gan arwain at anafiadau difrifol. Nid yw rhai archfarchnadoedd hyd yn oed yn cynnig strapiau ar y seddi ac nid yw rhai eraill sy’n gwneud hynny, yn eu cynnal a’u cadw ac mae’r rhan fwyaf o’r strapiau yn aml wedi torri, ar goll neu’n anaddas i’r diben.
.

Rhagor o fanylion

Dylai fod yn gyfraith yng Nghymru bod gan seddi pob troli strapiau sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n rheolaidd ac sy’n gweithio er mwyn atal babanod a phlant bach rhag cael anafiadau hawdd eu hosgoi, a allai fygwth eu bywydau.

Llofnodi’r ddeiseb hon

7 llofnod

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon