Deiseb a wrthodwyd Keep cervical screening to 3 years and not extended to 5 years for women aged 25-49.

From 1 January 2022, if you are aged 25-49, the gap between routine tests has now changed from 3 to 5 years. Increasing the length between screening could be detrimental to womens health in Wales and lead to more deaths from cervical cancer. Screening is crucial in catching the disease early.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd
 https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245050

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi