Deiseb Dylid cytuno i adeiladu’r ysbyty cymunedol arfaethedig newydd yn y Rhyl cyn gynted â phosibl

Mae Ysbyty Glan Clwyd wedi bod yn gwegian dan bwysau ers blynyddoedd. Nid problem dros dro oherwydd Covid yw hyn; mae Covid wedi gwneud problem a oedd yn bodoli eisoes yn waeth. Mae angen yr ysbyty newydd hwn i leddfu’r baich ar Ysbyty Glan Clwyd. Byddai nifer o gleifion yn cael triniaeth well mewn ysbyty cymunedol lleol yn hytrach nag ysbyty acíwt. Mae cleifion nad oes angen iddynt fod mewn ysbyty acíwt yn “blocio gwelyau”, gan arwain at oedi i bobl eraill y mae angen y gwelyau hynny arnynt. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r cynllun eto. Mae’n rhaid gwneud penderfyniad yn fuan.

Llofnodi’r ddeiseb hon

101 llofnod

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon