Deiseb a wrthodwyd Ysgolion uwchradd i gael dechrau’n hwyrach

Mewn cymdeithasau ledled y byd, mae pobl ifanc yn eu harddegau’n cael y bai am aros i fyny’n hwyr, ac wedyn cael trafferth codi yn y bore. Er ei fod yn wir bod gan lawer o bobl ifanc (fel llawer o oedolion) arferion gwael o ran mynd i’r gwely, mae ymchwilwyr wedi profi ers peth amser bod gan y broblem fyd-eang hon sail fiolegol.
Diolch am ddarllen hwn a gobeithio y byddwch yn llofnodi fy neiseb, i gael rhagor o wybodaeth ewch i https://theconversation.com/the-biological-reason-why-its-so-hard-for-teenagers-to-wake-up-early-for-school-88802

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi