Deiseb Ysgolion uwchradd i gael dechrau’n hwyrach

Mewn cymdeithasau ledled y byd, mae pobl ifanc yn eu harddegau’n cael y bai am aros i fyny’n hwyr, ac wedyn cael trafferth codi yn y bore. Er ei fod yn wir bod gan lawer o bobl ifanc (fel llawer o oedolion) arferion gwael o ran mynd i’r gwely, mae ymchwilwyr wedi profi ers peth amser bod gan y broblem fyd-eang hon sail fiolegol.
Diolch am ddarllen hwn a gobeithio y byddwch yn llofnodi fy neiseb, i gael rhagor o wybodaeth ewch i https://theconversation.com/the-biological-reason-why-its-so-hard-for-teenagers-to-wake-up-early-for-school-88802

Llofnodi’r ddeiseb hon

23 llofnod

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon