Deiseb Rhowch Amgylchiadau Esgusodol i’r holl fyfyrwyr sy’n sefyll arholiadau yn 2022

Bydd myfyrwyr yr haf hwn yn wynebu mwy o bwysau nag erioed o’r blaen o ganlyniad i’r pandemig, sy’n rhywbeth nad oes ganddynt reolaeth drosto. Os bydd arholiadau’n cael eu cynnal, bydd y ffaith bod pobl wedi colli amser dysgu yn yr ysgol oherwydd COVID-19 yn effeithio ar eu graddau.
Mae Amgylchiadau Esgusodol yn frawddeg a ddefnyddir i ddisgrifio ffactorau difrifol ac eithriadol y tu hwnt i’ch rheolaeth sydd wedi cael effaith negyddol ar eich perfformiad yn ystod eich astudiaethau.

Llofnodi’r ddeiseb hon

39 llofnod

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon