Deiseb a gwblhawyd Dylid dileu’r angen am basys Covid ar gyfer pob digwyddiad a gweithgaredd

Mae angen i’r defnydd o basys gyd-fynd â gweddill y Deyrnas Unedig, er mwyn cynorthwyo adferiad ariannol busnesau llai o faint a lleoliadau lletygarwch yng Nghymru.

Rhagor o fanylion

Nid oes unrhyw ddata gwyddonol na data modelu sy’n dangos, mewn unrhyw ffordd, bod y pasys yn atal, arafu neu mewn gwirionedd yn olrhain lledaeniad unrhyw amrywiad ar sars cov 2 (Covid 19).
Mae parhau i ddefnyddio'r pasys hyn yn gosod baich ariannol ychwanegol ar leoliadau sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

353 llofnod

Dangos ar fap

10,000