Deiseb Dylid ailagor ysbytai bwthyn

I ddileu’r argyfwng gwelyau yn ysbytai GIG Cymru.

Rhagor o fanylion

Ni fydd y sefyllfa argyfyngus yn ein hysbytai byth yn cael ei datrys os nad oes gan yr henoed sy'n byw ar eu pennau’u hunain unman diogel i fynd. Mae’r sefyllfa’n cael effaith ganlyniadol ar y Gwasanaeth Ambiwlans, sydd ag ambiwlansys yn aros yn stond y tu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys yn cael eu defnyddio fel gwelyau.

Llofnodi’r ddeiseb hon

11 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon