Deiseb Lleihau’r rhestr aros ADHD i blant

Mae ein bachgen bach yn 6 oed ac wedi bod ar restr aros y GIG ar gyfer asesiad Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ers dros 14 mis, gydag oddeutu 3-4 blynedd arall i aros!! Sut mae hyn yn dderbyniol?
Yr amser y mae’n rhaid aros ar gyfartaledd yw 18 wythnos i fod, sydd yn dal i fod yn rhy hir! Rydym yn gwylio ein bachgen bach yn cael trafferth bob dydd, gyda phob diwrnod yn mynd yn anoddach fyth. Nid ydym yn gallu rheoli sut mae’n teimlo, ac rydym yn cael dadleuon, taflu, bwrw, cicio, sgrechian, slamio drysau, ac ymlaen ac ymlaen Pam ddylem ni orfod dioddef, gydag ef a ni yn ein dagrau.

Rhagor o fanylion

Ynghyd â’i ysgol, fe wnaethom ni gyflwyno ei atgyfeiriad ddyddiau wedi iddo droi’n 5 oed. Y cyngor yw bod diagnosis cynnar yn allweddol, felly pam ddylai fod yn aros bron 5 mlynedd nes ei fod yn 10 oed a bron yn yr ysgol uwchradd. Nid yw’n gallu bod yn iawn iddo orfod dioddef drwy gymaint o’i fywyd cynnar oherwydd ‘rhestr aros’.
Does bosib ei bod yn hawl dynol sylfaenol i gael y cymorth y mae ei angen arno, ond mae’n ymddangos bod diffyg cymorth ar gael ac mae’n dorcalonnus.
Nid ydym eisiau bod teulu arall yn gorfod dioddef fel rydym ni wedi gwneud ac yn parhau i wneud, o orfod bod ar y rhestr. Mae’n rhaid i hyn newid, nawr!

Llofnodi’r ddeiseb hon

12 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon