Deiseb a wrthodwyd Refund to customers of Dwr Cymru and Hafren Dyfrdwy for every discharge of untreated sewage

Yet again we find ourselves looking at the news to find that Dwy Cymru and Hafren Dyfrdwy are discharging raw sewage into rivers and out to sea. Not only does this have a significant environmental impact (previously raised in petitions), but this is also a failure to provide the service which customers, both residential and business, are paying for. We propose that for each incident, the customers of Dwr Cymru and Hafren Dyfrdwy should automatically be entitled to a refund or reduced rates.

Rhagor o fanylion

Under the consumer rights law in the UK (Consumer Rights Act 2015), those that do not get the service that they have paid for, they are entitled to a refund or discount if the service cannot be done again. This also make the provision that the service received should be to the standard expected, in this instance we are being charged for the treatment of sewage, which is not being fulfilled. In 2020, 105,000 incidents were recorded where sewage was dumped into our water courses and out to sea, amounting to just over 287 incidents per day. The refund would not only be in line with our consumer rights, but would hopefully act as a financial deterrent to these companies.

https://senedd.wales/senedd-now/news/over-105-000-incidents-of-untreated-sewage-being-dumped-into-welsh-rivers/

https://senedd.wales/media/v4apg5wb/cr-ld15015-e.pdf?PageSize=4&Page=1&Culture=en-GB&ViewModelType=All&IsSubSearch=False&SiteHomePageId=0&SearchTerm=&DateFrom=&DateTo=&Members=&IncludeLaidDocuments=true

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Mae Atodlenni 7A a 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu’r materion sy’n ‘gyfyngedig’ neu a ‘gedwir yn ôl’ i Senedd y DU - h.y. meysydd lle mai dim ond Senedd neu Lywodraeth y DU, nid y Senedd neu Lywodraeth Cymru, a gaiff weithredu.

Mae paragraff 72 o Atodlen 7A yn cadw gwerthu a chyflenwi nwyddau a gwasanaethau i ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys y telerau ar gyfer gwerthu a chyflenwi nwyddau a gwasanaethau i ddefnyddwyr. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi