Deiseb Stopiwch gau ysgolion cynradd os ydych chi eisiau i’r Gymraeg oroesi

Llynedd, caewyd tua 5 ysgol gynradd gan gynnwys Ysgol Abersoch. Sut ydym yn disgwyl i blant ddysgu Cymraeg heb ysgolion lleol? Dylai hyn stopio oherwydd yr effaith negyddol y mae’n ei chael ar blant, y Gymraeg a’r gymuned.

Llofnodi’r ddeiseb hon

10 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon