Deiseb a wrthodwyd Advise Eluned Morgan to resign as a Member of the Senedd.

Following the news of Eluned Morgan being banned from driving and considering how she is part of a government that supposedly takes road safety seriously, she should resign with immediate effect and stop dictating from on high whilst doing the opposite herself.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi