Deiseb I ariannu lleoliad cymunedol ym mhob pentref a thref wledig i fod ar agor am 12 awr y dydd

Mae cymunedau gwledig yn cael eu taro’n galetach na chymunedau trefol. O ran cyllid, nid yw cymunedau gwledig, yn enwedig unigolion bregus, yn cael y cyfleoedd i gael gafael ar fwyd, dillad a hanfodion rhatach sy’n golygu bod ganddynt lai o incwm spar ar gael. Gyda’r cynnydd enfawr mewn tanwydd mae’r unigolion bregus yn ein cymunedau yn poeni am sut i gynhesu eu cartrefi. Mae angen inni sicrhau bod ganddynt le cynnes i gadw’n ddiogel ac yn iach ar ddiwrnodau pan fydd y tymheredd o dan 15 gradd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

16 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon