Llofnodi’r ddeiseb

Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng Nghymru.

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.