Deiseb a wrthodwyd Start a Welsh National cricket team. Cruced Cymru, perhaps.

I currently don't feel that the ECB represents Wales at all. They include the occasional Welsh player but the team is always called England with few, if any, references to Wales. Scotland have their own team and we should too.

Rhagor o fanylion

I have been involved with forming a local cricket club in the past.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae sefydlu bwrdd criced i Gymru a cheisio aelodaeth o’r Cyngor Criced Rhyngwladol yn fater i Griced Cymru a Bwrdd Criced Cymru a Lloegr. Nid oes gan Lywodraeth Cymru na'r Senedd unrhyw gyfrifoldeb uniongyrchol dros hyn.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi