Deiseb a wrthodwyd Rhondda Fach relief road.

There has been plans for a Rhondda Fach relief road for decades. It doesn't go far enough. We Relief road Action group (Ipper Rhondda fach) want it extended to Maerdy from Pontygwaith

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae maint y cynllun ffordd hwn yn fater i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi