Deiseb a wrthodwyd Friday weekend for Wales.

This will help with our children metal heath.

Rhagor o fanylion

Endgland may get friday as the weekend why not Wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Dim ond deisebau a gyflwynir gan bobl sy’n byw yng Nghymru neu sefydliadau sydd â chanolfan yng Nghymru y gallwn ni eu derbyn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi