Deiseb Newid y rheolau ymweld ar gyfer aelodau o’r teulu mewn ysbytai

Y terfyn ar ymweliadau ysbyty yng Nghymru yw un person i bob claf sy'n gwbl wahanol i'r canllawiau yn Lloegr ac mewn achosion pan fo plentyn yn yr ysbyty mae hyn yn cyfyngu ar allu rieni a neiniau a theidiau i weld y plentyn hwnnw a sut i benderfynu pa riant sy'n gweld plentyn sâl, a allai achosi drwgdeimlad rhwng perthnasoedd neu waeth! Mae angen i'r terfyn newid o un aelod o'r teulu i aelodau agos gan gynnwys rhieni a neiniau a theidiau.

Rhagor o fanylion

Mae fy ŵyr tair oed yn yr ysbyty ac mae'n hurt bod ei fam yn gorfod gadael y ward dim ond er mwyn caniatáu i fy ngwraig neu finnau ymweld ag ef! Mae'n anghyfiawn, yn ddiangen ac yn annynol bod yn rhaid trafod hyn hyd yn oed ar ôl i'r rhan fwyaf o gyfyngiadau gael eu diddymu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

16 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon