Deiseb a wrthodwyd Diddymu yr angen i gael caloriau ar fwydlenni. Scrap the need for calories on a menu.

Mae gan gymaint o bobl yng Nghymru anhwylder bwyta felly bydd hyn yn cael cryn effaith ar eu meddylfryd mewn bwytai. Mae yn modd i fwytai gynnig manylion caloriau os yn gofyn am y wybodaeth, does dim rhaid i’w rhoi ar fwydlen! Bydd plant hyd yn oed yn fwy ymwybodol o galoriau sydd yn gallu cael effaith negyddol iawn yn y pendraw. Rhaid i chi ystyried iechyd meddwl.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi