Deiseb Gwneud i Lywodraeth Cymru adolygu ei bandiau a gwerthoedd treth gyngor.

Fel pob awdrudod lleol yng Nghymru, mae bandiau a gwerthoedd treth gyngor yn seiliedig ar werthoedd 2003. Mae prisiau tai wedi cynyddu’n aruthrol (ar wahanol gyfraddau), ers hynny, ac mae hyn wedi creu system sy’n annheg (ar hyn o bryd); lle mae aelwydydd mwy cyfoethog yn talu llai na rhai tlotach. Mae angen newid y system yn gyfan gwbl, er mwyn sicrhau bod y raddfa sy’n seiliedig ar werthoedd yn cael ei ddefnyddio’n briodol ar gyfer gwerthoedd presennol.
At hynny, bydd hyn yn gosod cyfraddau treth gyngor eithriadol o uchel ar dai a adeiladwyd o’r newydd.

Rhagor o fanylion

Mae’r raddfa a ddefnyddir yn bresennol yn seiliedig ar werthoedd (o 2005) yn rhoi gwerthoedd gwahanol mewn bracedi cwbl amhriodol ac fell nid yw’n werthusiad teg o gyfraddau treth gyngor lleol. Ni ddylai tai â gwerth uwch mewn ardaloedd mwy “cefnog” o’n gwlad elwa ar gyfraddau treth gyngor is; ac i’r gwrthwyneb. Mae’r system annheg hon yn fwy buddiol i’r pwrs cyhoeddus nag i’r aelwyd unigol

Llofnodi’r ddeiseb hon

11 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon