Deiseb a wrthodwyd All health and social care workers to be entitled to the £1000 bonus in Wales

Health and social staff are being left out of this essential bonus,
Temporary, agency and bank workers aren't entitled to this and neither are alot of permanent care staff.

Rhagor o fanylion

The sector is short staffed and underfunded, if all health and social care staff aren't given this bonus it will only cause staffing issues further down the line, essential workers need your support for their hard work not to feel underpriciated

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi