Deiseb Ailgyflwynwch y cynlluniau 'hawl i brynu' a 'rhentu i brynu'.

Ailgyflwynwch y cynllun 'hawl i brynu' fel y gall pobl sy'n rhentu gan awdurdodau lleol brynu eu cartrefi. Bydd pobl yn Lloegr yn gallu prynu’r tai cyngor maen nhw’n eu rhentu gan fod Boris Johnson yn ailgyflwyno’r rhaglen.

Rhagor o fanylion

Mae costau byw yn uchel, ac mae'n anodd cael morgais a dringo'r ysgol dai. Mae'n bwysig bod y llywodraeth yn gallu cefnogi pobl gan ddefnyddio gwahanol fentrau cyllid.
Diddymwyd y cynllun hawl i brynu yng Nghymru yn 2019. Fodd bynnag, rwy’n credu y dylai gael ei ailgyflwyno. Mae llawer o bobl fel fi sy'n rhentu eu cartrefi gan y cyngor lleol wedi gwario miloedd o bunnoedd yn ailwampio’r cartrefi hyn. Pan symudon ni i mewn i'n heiddo roedd yn newydd, ond roedd yn rhaid i ni roi’r holl ddodrefn ynddo ar wahân i gypyrddau'r gegin. Mae ganddo werth sentimental i ni a byddai'n anodd symud i rywle arall. Rydyn ni’n awyddus iawn i fod yn berchen ar dŷ. Yn anffodus, mae llawer o raglenni cymorth prynu wedi cael eu diddymu, fel rhentu i brynu neu hawl i brynu. I gael morgais, dylai lefel incwm yr aelwyd fod tua 45,000 i 50,000 o bunnoedd. Nid yw’n bosibl i deulu arferol gyflawni hyn. Cefnogwch yr ymgyrch i ailgyflwyno'r cynllun hwn. Diolch.

Llofnodi’r ddeiseb hon

15 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon