Deiseb Sicrhau bod archeolegwyr yn cynnal arolwg o bob gwaith mawr sy’n tarfu ar y ddaear

Pan gaiff gwaith adeiladu mawr ei gynllunio mewn unrhyw etholaeth yng Nghymru, nid oes reidrwydd ar unrhyw gwmni adeiladu i weithio gydag archeolegwyr i gynnal arolwg o’r tir am arwyddion posibl o bwysigrwydd hanesyddol. Teimlaf fod angen mynd i’r afael â hyn os ydym am ddysgu o’n hanes, sy’n cynorthwyo i ganfod ein hetifeddiaeth a’n hunaniaeth.

Rhagor o fanylion

Ar ôl gweld y ffordd osgoi fawr yn cael ei hadeiladu ger Caernarfon, sy’n ardal o bwysigrwydd arwyddocaol mewn cysylltiad ag olion yr oes haearn yn yr Eifl a Dinas Dinlle, cafodd tunelli o bridd a miloedd o gerrig a adeiladwyd unwaith gan ffermwyr eu dadleoli gan weithwyr adeiladu nad oedd ganddynt unrhyw gefndir mewn archeoleg na gradd mewn hanes. Felly, gallai arteffactau pwysig fod wedi cael eu dinistrio neu eu hanwybyddu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

49 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon