Deiseb Gadewch i Lena, Anna, Vika, Alexi a Ryta gadw eu hanifeiliaid anwes!

Mae’r teulu yma o Wcráin wedi cyrraedd Cymru i geisio lloches rhag yr erchyllterau sy’n digwydd yn eu gwlad. Maent wedi dod â’u hanifeiliaid anwes gyda nhw o Wcráin. Nid yw Llywodraeth Cymru yn caniatáu iddynt gadw eu hanifeiliaid anwes os ydynt yn ceisio lloches yng Nghymru. Maent yn ystyried dychwelyd i Wcráin yn hytrach na byw heb eu hanifeiliaid anwes. Yng Nghymru a’r DU, mae anifeiliaid anwes yn cael eu hystyried yn rhan o’r teulu. Mae’r teulu hwn wedi dioddef digon, felly peidiwch â’u gwahanu oddi wrth eu hanifeiliaid anwes.
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/ukrainian-family-considering-going-home-23979213
Peidiwch â bod yn greulon.

Llofnodi’r ddeiseb hon

8 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon