Deiseb Diddymu arholiadau mewn addysg

Mae arholiadau mewn ysgolion a cholegau yn aml yn arwain at fyfyrwyr yn profi llawer o straen oherwydd y pwysau i adolygu a llwyddo. Gall hyn achosi problemau iechyd meddwl. Ni ddylid gorfodi pobl i fynd drwy dudalennau o gwestiynau diwerth i gael swydd yn seiliedig ar lythyren neu rif. Rydym yn fwy nag ond rhifau a llythrennau.

Rhagor o fanylion

Dylai pobl gael swyddi ar sail eu gallu i wneud y swydd yn hytrach na chanlyniad arholiad. Nid yw addysg sy'n seiliedig ar theori yn gweithio ac nid yw profi pobl ar beiro a phapur yn gweithio ychwaith. Rhaid i addysg ymarferol fod y ffordd ymlaen er mwyn i fyfyrwyr allu dysgu am y gweithle penodol yr hoffent fod ynddo. Dylai myfyrwyr gael eu hasesu'n ymarferol ar sail yr hyn y gallant ac na allant ei wneud er mwyn cynorthwyo nhw’n well i gael swydd yn hytrach nag achosi straen a phryder wrth iddynt geisio cofio gwybodaeth ddiwerth. Dylid diddymu pob arholiad!

Llofnodi’r ddeiseb hon

8 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon