Deiseb a wrthodwyd Stop catchment intake for high school and allow intake from a feeder school.

My childs primary school is a feeder to the chosen high school. However the requirements have changed and the child now needs to live in the catchment area for the school. I'd like this changed to needing to be in a feeder school rather than the catchment area.

Rhagor o fanylion

My child has been excluded from her peers and is the only pupil from her class attending another high school. Not only has this had a detrimental effect on her mental state it has affected us a family. High school is a big step for all children and they should not be made to do it alone! After COVID, measures need to be taken to ensure the children's mental health is priority. Not class numbers or funding!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae trefniadau derbyn ar gyfer ysgolion unigol yn cael eu gwneud gan awdurdodau lleol neu gyrff llywodraethu ysgolion, yn dibynnu ar y math o ysgol.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi