Deiseb Dylai Llywodraeth Cymru gynnal refferendwm cyn ehangu maint y Senedd.

Mae Llafur Cymru, mewn cytundeb cydweithio â Phlaid Cymru, yn cynnig cynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 60 i 96. Ni nododd y naill blaid na'r llall y nifer hwn yn eu maniffestos mewn etholiadau diweddar. Dylid gofyn i bobl Cymru drwy refferendwm a ydynt am ehangu maint y Senedd, gan y bydd y cynnig hwn yn arwain at ddiffyg cyfranoldeb o ran cynrychiolaeth. Mae gwasanaethau cyhoeddus a'r GIG yng Nghymru yn dioddef yn enbyd ac ni ddylai ehangu sy'n costio miliynau i drethdalwyr Cymru fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,258 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon