Deiseb Gwrthod y defnydd arfaethedig o Restrau Pleidiau Caeedig yn etholiadau'r Senedd yn y dyfodol

Mae Llafur Cymru a Phlaid Cymru wedi cyflwyno newidiadau i'r system bleidleisio yng Nghymru ar ffurf Rhestrau Pleidiau Caeedig. Er fod hyn yn fwy cyfrannol na'r dull pleidleisio presennol, ni fydd pleidleiswyr bellach yn gallu cefnogi na gwrthod ymgeiswyr unigol. Mae hyn yn cyfyngu ar ddewis pleidleiswyr ac yn rhoi siec wag i bartïon ar ba ymgeiswyr y maent yn eu cyflwyno.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

9 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon