Deiseb Sicrhau bod gemau Cwpan y Byd Cymru sy’n cael eu cynnal yn ystod oriau ysgol yn cael eu dangos mewn ysgolion.

Mae pobl Cymru yn caru chwaraeon. Mae'n ffordd wych o fynegi eich balchder a'ch angerdd cenedlaethol dros Gymru. Os bydd Cymru yn ennill lle yng Nghwpan y Byd, bydd rhai gemau'n cael eu chwarae yn ystod y diwrnod ysgol, ac mae'n bwysig sicrhau bod plant Cymru yn gallu cefnogi eu tîm. Mae ysgolion yn wynebu llawer iawn o straen yn cefnogi myfyrwyr sydd â heriau cymdeithasol, heriau digidol neu heriau yn yr ystafell ddosbarth. Gall dod at ei gilydd i gefnogi Cymru fod yn brofiad cadarnhaol. Mae menywod, dynion a phlant yn llawenhau'n naturiol er gwaethaf gwahaniaethau pan fydd Cymru yn chwarae.

Llofnodi’r ddeiseb hon

5 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon