Deiseb Cyflwyno'r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2026.

Bwriedir cynyddu nifer Aelodau o'r Senedd o 60 i 96, ar gyfer yr etholiadau nesaf yn 2026, drwy baru 32 o etholaethau arfaethedig San Steffan yn 16 o 'uwch-etholaethau' gyda phob un yn ethol 6 Aelod o'r Senedd.

Gyda phleidleiswyr yn cael cynnig rhestrau plaid yn hytrach na dewis rhydd o bwy i bleidleisio drosto, mae perygl y gall hyn ddieithrio pobl o'r broses etholiadol a thanseilio datganoli ei hun.

Llofnodi’r ddeiseb hon

33 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon