Deiseb a wrthodwyd Cyflwyno'r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2026.

Bwriedir cynyddu nifer Aelodau o'r Senedd o 60 i 96, ar gyfer yr etholiadau nesaf yn 2026, drwy baru 32 o etholaethau arfaethedig San Steffan yn 16 o 'uwch-etholaethau' gyda phob un yn ethol 6 Aelod o'r Senedd.

Gyda phleidleiswyr yn cael cynnig rhestrau plaid yn hytrach na dewis rhydd o bwy i bleidleisio drosto, mae perygl y gall hyn ddieithrio pobl o'r broses etholiadol a thanseilio datganoli ei hun.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi