Deiseb Cyflwyno gwasanaeth bws uniongyrchol, rheolaidd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o’r Fenni ac ati

Mae angen inni annog pobl i ddefnyddio llai ar eu ceir er mwyn lleihau allyriadau carbon a mynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn un o eiconau Cymru a dylid ei gwneud yn haws i ddinasyddion a thwristiaid ymweld â hi .

Llofnodi’r ddeiseb hon

18 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon